25. 3. 2019–29. 3. 2019, Michal Šafránek Škola

Příroda na školní zahradě

Napojeni na přírodu jsme prožili i závěrečný březnový týden. Poprvé v tomto kalendářním roce jsme týden začali společným zahajovacím rituálem - mravenčí písničkou - venku. V průběhu něho jsme zkoumali, co všechno je příroda a na co se dělí. Objevili jsme prvky živé i neživé přírody a pochopili jsme, jak vzájemně spolupracují, aby se přírodě dařilo. Mladší školáci si třídu vyzdobili létajícími vlašťovkami, starší pak barevnými ptáčky sedícími na pomyslných větvích na oknech. Třídu mladších dětí také navštívili zájemci o naši školu z řad předškoláků a účastnili se výuky matematiky podle prof. Hejného. Ve čtvrtek jsme si ve škole vzájemně představili a prostudovali přinesené knížky o přírodě a zahradě. Po svačině jsme společně vyrazili na školní zahradu, abychom jí dopomohli úklidem, okopáním i vysetím probudit se ze zimy. Denně jsme také pozorovali klíčící semínka a jejich první kořínky. Na pár stromech a keřích se také objevily první lístky. Průběh pozorování semínek uvnitř i pupenů venku si poctivě zaznamenáváme a těšíme se na každodenní proměny, které nám jarní příroda přináší. V pátek měli školáci ředitelské volno, protože celý školní tým vyrazil do Hradce Králové na Cesty ke vzdělávání, konferenci inovativních škol, která umožnila mravenčí škole načerpat nápady a energii, jak vytvářet podnětné a smysluplné vzdělávací prostředí pro děti.

Blog

Škola